Ostatní dokumenty

Rozvojový strategický dokument obce Sulislav 2011-2017:

    Plan rozvoje 2011-2017 [PDF, 206.68 kB]

 

Územní plán změny 2022:

 

UP-2022

 

Územní plán 2013: 

  N1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ [PDF, 2.26 MB]

  N2_HLAVNÍ VÝKRES [PDF, 2.85 MB

  N3_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB OPATŘENÍ A ASANACÍ [PDF, 2.24 MB]

  N4_KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY [PDF, 1.01 MB]

  N5_KONCEPCE TECH. INFRASTRUKTURY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU_ODKANALIZOVÁNÍ [PDF, 1.47 MB]

  O1_KOORDINAČNÍ VÝKRES [PDF, 3.74 MB]

  O2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ [PDF, 3.32 MB]

  O3_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU [PDF, 3.17 MB]

Poslední novinka

 • Gulášobraní Sulislav 2022 (31.8.2022)
  • 3.9.2022

Kontakty

 • Adresa
  • Sulislav
  • č.p. 42
  • 349 01 Stříbro
 • Starostka
  • 725 041 325
   (Mgr. Bc. Lucie Soukupová)
 • Úřední hodiny
  • Pondělí 17 - 18 hod

GDPR pověřenec

  Lenka Albertová
  albertova@mustribro.cz
  +420 777 479 684
  Masarykovo nám. 1
  349 01 Stříbro