Zákon č.106/1999 Sb.

 • Název
  • Obec Sulislav
 • Důvod a způsob založení
  • dle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), pro činnost obce i obecního úřadu
 • Organizační struktura
  • Obec Sulislav je spravována zastupitelstvem obce, které má 7 členů.
  • starosta: Milan Strohschneider
  • místostarosta: Vladimír Finna
  • Obec se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Obec zastupuje starosta.
  • Zastupitelstvo obce zřídilo finanční a kontrolní výbor.
  • Zastupitelstvo obce jmenovalo členy a předsedy komisí.
  • Obecní úřad plní úkoly obce v oblasti samostatné i přenesené působnosti.
  • Obec s rozšířenou působností je Město Stříbro
 • Kontaktní spojení
  • Adresa: Sulislav 42, 349 01 Stříbro
  • Telefon: 374 627 130
 • Kontaktní poštovní adresa
  • obec: ou.sulislav@seznam.cz
  • starosta: truhlarstvimilano@gmail.com
  • e-podatelna: ou.sulislav@seznam.cz
 • Adresa internetové stránky
 • Případné platby lze poukázat
  • 13524401/0100 (Komerční banka)
  • 00868965
 • DIČ
  • je plátcem DPH 
  • CZ00868965
 • Rozpočet
  • Podrobnější informace naleznete zde
 • Žádosti o informace
  • Žádost o informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Příjem žádostí a dalších podání
  • V písemné formě na adresu: Sulislav 42, 349 01 Stříbro
  • V elektronicke podobě na adresu:  ou.sulislav@seznam.cz
 • Opravné prostředky
  • Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu řeší §16 a §16a zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím
 • Formuláře
 • Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 • Předpisy
 • Úhrady za poskytování informací
  • Obec Sulislav nevybírá za poskytované služby poplatky
 • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • Výroční zprávy naleznete zde

Poslední novinka

 • Pouť a Hry bez hranic 2019 (5.8.2019)
  • 3.8.2019

Kontakty

 • Adresa
  • Sulislav
  • č.p. 42
  • 349 01 Stříbro
 • Starosta
  • 602116134 (Milan Strohschneider)
 • Úřední hodiny
  • Pondělí 17 - 18 hod

GDPR pověřenec

  Lenka Albertová
  albertova@mustribro.cz
  +420 777 479 684
  Masarykovo nám. 1
  349 01 Stříbro