Sulislav

Nová naučná stezka

Vážení návštěvníci, přijďte navštívit lesní porosty v majetku města Stříbra. V k.ú. Sulislav vznikla nová naučná stezka.

SULISLAVSKEj

Článek tak trochu pro děti od pana Jana Picky.

Žumpy do ČOV NEPATŘÍ

Vážení občané, rádi bychom vás upozornili, že je přísně zakázáno vypouštět žumpy do kanalizace a potažmo do čističky odpadních vod. U koho bude tento přestupek zjištěn bude mu udělena pokuta 10.000 Kč a vyměřen […]