Sulislav

GDPR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation GDPR) 

Povinnost mít pověřence se tedy neodvíjí od právní formy, ale od předmětu činnosti subjektu či organizace, který rozhoduje o právech a povinnostech osob. Na uvedené subjekty či instituce povinnost mít pověřence dopadá tehdy, je-li předmětem jejich hlavní činnosti buď pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ve velkém měřítku, nebo rozsáhlé zpracování citlivých údajů, a to bez ohledu na to, zda jde o organizační složku, příspěvkovou organizaci či jinou právnickou osobu zřízenou či založenou obcí.

Informace o GDPR:
GDPR a CSS zajištujeme pomoc obcím a jejich p.o.pdf   
GDPR není čeho se bát
http://www.mvcr.cz/gdpr/
https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Pro obec Sulislav je pověřencem pro ochranu osobních údajů:
Lenka Albertová
Stříbrský region
manažer CSS
e-mail albertova@mustribro.cz
tel +420 777 479 684
www.stribrsky-region.cz