Sulislav

Upozorňujeme, že občané, kteří platí poplatek za svoz komunálního odpadu jinde než v místě trvalého pobytu (tj. obec Sulislav), jsou o tomto povinni doložit potvrzení obecnímu úřadu do 29. února 2024. Pokud tak v daném termínu neučiní, nemohou být osvobozeni od poplatku  v obci Sulislav. Upozornění se nevztahuje na majitele rekreačních objektů.