Sulislav

Dne 17. 6. 2024 od 15:00 do 15:30 hod. se na návsi u rybníka v Sulislavi uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Více informací viz leták. Svoz objemného odpadu proběhne dne 14. 9. 2024, informace budou doplněny.