Sulislav

Dne 30. 9. 2023 od 8:00 do 10:00 hod. se na návsi u rybníka v Sulislavi uskuteční svoz objemného komunálního odpadu a dne 2. 10. 2023 od 15:00 do 15:30 hod. svoz nebezpečného odpadu. Více informací viz letáky.