Sulislav

SR ZU 2023 – přílohy 1, 2, 3 a 4
Příloha 05 k ZU 23 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 2023
Příloha 06 k ZU 23 – výkaz plnění rozpočtu sr 23
Příloha 07 k ZU 23 – výkaz zisku a ztráty 2023
Příloha 08 k ZU 23 – rozvaha sr 2023
Příloha 09 k ZU 23 – příloha sr 2023