Sulislav

dne 7. 2. 2023 od 8:00 do 12:00 hodin


Sulislav (okres Tachov)
č. ev. 6, 8, 12, 15, 16
kat. území Sulislav (kód 759503): parcelní č. 78