Výdej známek na popelnice 2023

Známky na popelnice pro rok 2023 budou vydávány na obecním úřadě až do 27. února 2023, a to každé pondělí v čase od 17:00 do 18:00 hod.

Plánovaná odstávka elektřiny

dne 7. 2. 2023 od 8:00 do 12:00 hodin Sulislav (okres Tachov)č. ev. 6, 8, 12, 15, 16kat. území Sulislav (kód 759503): parcelní č. 78

Nová naučná stezka

Vážení návštěvníci, přijďte navštívit lesní porosty v majetku města Stříbra. V k.ú. Sulislav vznikla nová naučná stezka.

SULISLAVSKEj

Článek tak trochu pro děti od pana Jana Picky.

Žumpy do ČOV NEPATŘÍ

Vážení občané, rádi bychom vás upozornili, že je přísně zakázáno vypouštět žumpy do kanalizace a potažmo do čističky odpadních vod. U koho bude tento přestupek zjištěn bude mu udělena pokuta 10.000 Kč a vyměřen […]